Pin It

Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 44/24 z dnia 26 marca 2024 roku dokonał rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2024”.

Uchwałą nr 44/24 z dnia 26 marca 2024 roku przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach programu przyznano dotacje 140 podmiotom w łącznej kwocie 13 800 000 zł.
W terminie naboru wpłynęło 231 wniosków, z których wymogów formalnych nie spełniło 51.
Pozostałe 180 wniosków podlegało ocenie merytorycznej.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań, na które przyznano dotacje, uregulowane zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem a beneficjentami dotacji.

Informacje dotyczące wyników oceny formalnej i merytorycznej dostępne są w systemie Witkac.pl. (www.witkac.pl).

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej:

  1. Katarzyna Mielczarska – Sitek, tel. (22) 59-79-522, e-mail: katarzyna.mielczarska-sitek@mazovia.pl;
  2. Piotr Ptasiński, tel. (22) 59-79-230, e-mail: piotr.ptasinski@mazovia.pl;
  3. Anna Skrzypek, tel. (22) 59-79-256, e-mail: anna.skrzypek@mazovia.pl;
  4. Emilia Walczak, tel. (22) 59-79-521, e-mail: emilia.walczak@mazovia.pl;
  5. Kamila Kowalikowska-Stefens – kierownik, tel. (22) 59-79-530, e-mail: kamila.kowalikowska-stefens@mazovia.pl.

Wykaz przyznanych dotacji

pobierz

 

 

powróć