Pin It

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi. Minister Cyfryzacji rozpoczyna konsultacje „Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2025- 2027”.

Celem konsultacji jest zebranie od organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie propozycji i uwag, które ich zdaniem powinny zostać uwzględnione w przedmiotowym programie.

Udział w konsultacjach można wziąć przekazując wypełniony „Formularz zgłaszania uwag”, który prosimy przesłać na adres Sekretariat.CRKC@cyfra.gov.pl w terminie 14 dni od dnia ukazania się zaproszenia do konsultacji.

W przypadku zgłaszania uwag przez osoby fizyczne należy dodatkowo przesłać podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas procesu konsultacji „Programu współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2025-2027”.

Program współpracy Ministra Cyfryzacji z organizacjami pozarządowymi 

pobierz

Formularz zgłaszania uwag

pobierz

Klauzula informacyjna o obowiązku przetwarzania danych osobowych

pobierz

Oświadczenie o obowiązku przetwarzania danych osobowych

pobierz

 

 

 

 

powróć