Pin It

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie ogłosiła konkurs grantowy "Moja Mała Ojczyzna". Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, w sposób innowacyjny zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:
1. poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
2. pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych;
3. wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
4. wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;
5. zakup Sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
6. porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
7. zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500 zł brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu;
8. koszt usługi księgowej nie przekraczający 400 zł brutto;
9. koszt tablicy informacyjnej.

Kto może wziąć udział i kiedy:
- fundacje;
- stowarzyszenia;
- biblioteki publiczne;
- domy kultury;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- koła gospodyń wiejskich.

Dofinansowanie w wysokości do 30 000,00 zł brutto.

Termin naboru: od 16.04.2019 r. do 16.06.2019 r.

Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/.
 

 

powróć