Pin It

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2023.

Projekt dokumentu opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz na stronie ekonamiaspoleczna.gov.pl. Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu Współpracy. Wszelkie opinie i uwagi można zgłaszać w terminie do 24 listopada br. poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go w wiadomości e-mail na adresy: aleksandra.krugly @mrips.gov.pl ; marta.chydrasinska@mrips.gov.pl.

Więcej informacji pod linkami poniżej:

Link 1

Link 2
 

powróć