Pin It

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu skierowanym do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, lokalnych liderów, oraz do osób które chcą zdobyć wiedzę w zakresie planowanego szkolenia.Spotkanie poświęcone zostanie tematyce: Podstawy księgowości i sprawozdawczości finansowej w organizacji pozarządowej i odbędzie się w dniu 30.12.2020 r. (środa) o godzinie 12.00.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zagadnienia w zakresie podstaw księgowości i sprawozdawczości finansowej w organizacji pozarządowej (stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich). Przedstawione zostaną m.in. zasady dotyczący prowadzenia księgowości, sposobu księgowania środków, jednolity plik kontrolny. Organizacje dowiedzą się o obowiązkach związanych z prowadzeniem księgowości. obowiązkach sprawozdawczych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny pod adresem http://www.razemdlaradomki.pl/images/lokalnianimatorzy/formularz_ksiegowosc.doc ) w terminie do dnia 30.12.2020 r. do godziny 11.00 na adres zarzad@razemdlaradomki.pl.

Spotkanie poprowadzi Pani Iwona Krymarys, która prowadzi biuro księgowe specjalizujące się prowadzeniu księgowości i kadr dla organizacji pozarządowych. Prowadzi liczne kursy i szkolenia, w tym webinaria. Aktywnie działa w Stowarzyszeniach (jest Prezesem dwóch), przez co jest jej bardzo dobrze znana specyfika NGO i rozliczeń z tym związanych. W swojej praktyce zawodowej miała do czynienia z rozliczaniem różnorodnych grantów i dotacji (małe dofinansowania np. od Urzędów Gmin, Powiatów, FIO, PROO, ASOS, Program Klub, projekty unijne (RPO, POWER).

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych” – zadania dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

powróć