Pin It


Koleżanki i Koledzy z organizacji pozarządowych!

SAMORZĄD Z NAMI! Ostatnie lata to dynamiczny rozwój współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym. Na Mazowszu i Warszawie współpraca ta może być dla wszystkich wzorem. W Warszawie prowadzimy wspólne działania poprzez branżowe i dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego. Na Mazowszu istnieją różne rady Działalności Pożytku Publicznego, w tym mazowiecka i warszawska. Praktycznie w każdym obszarze naszej pracy jesteśmy systematycznie poprzez dotacje samorządowe dofinansowywani. Kiedy mamy problem nasi samorządowcy robią wszystko aby nam pomóc. Dzisiaj stajemy przed sytuacją kiedy to my musimy pomóc.

Za kilka dni, 8 kwietnia zaplanowany jest strajk generalny nauczycieli - nie podejmą oni pracy. Sytuacja jest skomplikowana gdyż samorządy muszą zapewnić dzieciom opiekę. Czy dadzą radę same? Zapewne tak, nie możemy jednak pozostać obojętni gdyż skala problemu będzie bardzo duża. We wszystkich szkołach trzeba zorganizować zajęcia świetlicowe, żadne dziecko nie może zostać bez opieki. Tu jest pole dla naszych działań. Apelujemy do wszystkich organizacji, fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych aby w miarę swoich możliwości postarały się wesprzeć samorząd w tej trudnej organizacyjnie chwili. Jeżeli przeprowadzimy w ramach budynku szkoły zajęcia dla dzieci z zakresu tematycznego naszych działań w olbrzymim zakresie pomożemy samorządom, a przede wszystkim zapewnimy opiekę dzieciom i młodzieży. Prosimy zatem aby każdy przemyślał co może zorganizować i w jakim wymiarze, a następnie zgłosił swoją propozycję pomocy do odpowiedniej osoby w swoim samorządzie odpowiedzialnej za edukacje. W Warszawie będą to burmistrzowie poszczególnych dzielnic, poza Warszawą wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast czy starostowie. Każdy z nas wie z kim na co dzień współpracuje, wie zatem do kogo się udać. Oczywiście do strajku może nie dojść, my jednak musimy być gotowi. Pokażmy, że można na nasze organizacje pozarządowe liczyć w trudnych chwilach. MY Z SAMORZĄDEM!

Skan apelu

Andrzej Rybus-Tołłoczko
Fundacja KSK
Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego


Andrzej Trzeciakowski
K.S. Delta Warszawa
Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

 

 

powróć