Pin It

Parlament Europejski ogłosił zapraszenie do składania wniosków w celu podniesienia świadomości obywateli na temat roli i wartości demokratycznych UE poprzez promowanie zaangażowania obywateli UE za pośrednictwem trzech różnych kanałów:

  • zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego,
  • zaangażowania społeczności;
  • izaangażowania młodzieży (w tym konferencji na temat przyszłości Europy).

Termin skłdania wniosków upływa: 30 września.

 

  Poberz: Zaproszene do składania wnosków

powróć