Pin It

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza na V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w formule cyklu wideokonferencji dotyczących ekonomii społecznej. Konferencje odbędą się w pięciu terminach:

  • 26 majaOblicza ekonomii społecznej – misja i wyzwania,
  • 9 czerwcaEkonomia społeczna w krajowej polityce publicznej,
  • 16 czerwcaPrzedsiębiorczość społeczna w czasie pandemii,
  • 22 czerwcaWyzwania dla sektora ekonomii społecznej w perspektywie do 2030,
  • 30 czerwcaOpen Space Technology. Ekonomia społeczna w centrum zmieniającego się świata – szanse i wyzwania.

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).

W ramach wydarzenia zaplanowano cykl pięciu spotkań w zróżnicowanych formułach, tj. konferencji, seminariów, a także nowatorskiej formuły open space technology. Elementy Forum wykorzystujące formułę dyskusyjną będą moderowane. W trakcie warsztatów zaplanowano dyskusję w mniejszych grupach. Każde ze spotkań zakończy się podsumowaniem.

Formularz rejestracyjny do ww. konferencji dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/LeBd2ojMNfgimgp69

 Program V Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

pobierz

 

powróć