obrazek przedstawia czyste chmury na błękitnym niebie

Plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczeń poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu przyjęty

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia dwutlenku siarki w powietrzu (uchwała nr 16/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu)
Plan działań krótkoterminowych (PDK) został opracowany ze względu na ryzyko wystąpienia w strefie mazowieckiej przekroczenia poziomów normatywnych dwutlenku siarki w powietrzu. Celem ww. dokumentu jest:

1. zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń,

2. ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

PDK określa m.in. czynności i działania, które należy podjąć w sytuacjach ryzyka wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza. Wskazuje również podmioty odpowiedzialne za realizację działań.

 

obrazek przedstawia czyste chmury na błękitnym niebie

Informacja o rozpatrzeniu uwag, wniosków i opinii dotyczących planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych dwutlenku siarki w powietrzu.


Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpatrzył uwagi, wnioski i opinie dotyczące planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu (uchwała nr 200/205/01 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag, opinii i wniosków oraz przyjęcia treści projektu planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrza.
 

Konsultacje projektu Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Wojewoda Mazowiecki zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 r., które rozpoczęły się 1 października br.

Logo Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski ogłosił nabór wnioskówpodniesienie świadomości obywateli na temat roli i wartości demokratycznych UE

Parlament Europejski ogłosił zapraszenie do składania wniosków w celu podniesienia świadomości obywateli na temat roli i wartości demokratycznych UE poprzez promowanie zaangażowania obywateli UE za pośrednictwem trzech różnych kanałów:

zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, < ...

Gmina Michałowice zaprasza na Drugi Kiermasz Rękodzieła i Rzemiosła

Gmina Michałowice serdecznie zaprasza na Drugi Kiermasz Rękodzieła i Rzemiosła, który odbędzie się w Regułach pod budynkiem Urzędu Gminy w sobotę 25. lipca, w godzinach 10:00 – 18:00.