Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 14.02.2023 Nazwa organizacji: Miejski Klub Sportowy "MAZUR" Gostynin Tytuł oferty: Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 14.02.2023 Nazwa organizacji: Międzyszkolny Klub Sportowy Mazur Sierpc Tytuł oferty: Sierpecki Festiwal Sportu-Mini Mazur Team Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 14.02.2023 Nazwa organizacji: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JASTRZĘBI Tytuł oferty: Nordikiada - rajd z flagą w Jastrzębi Wnioskowana kwota dotacji: 7 700


Data dodania: 14.02.2023 Nazwa organizacji: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROŚCISZEWIE Tytuł oferty: Halowy turniej piłki nożnej drużyn OSP z terenu gminy Rościszewo i Szczutowo Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 14.02.2023 Nazwa organizacji: SIEDLECKA AKADEMIA PIŁKARSKA "MASOVIA" Tytuł oferty: Turniej Piłki Nożnej z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja Wnioskowana kwota dotacji: 10 000