Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 23.02.2022 Nazwa organizacji: Ludowy Klub Sportowy "Wisła" Główina-Sobowo Tytuł oferty: Ze sportem nam do Twarzy Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 23.02.2022 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn Tytuł oferty: III Amatorski Turniej badmintona - BADMINTOMANIA 2022 Wnioskowana kwota dotacji: 8 550


Data dodania: 23.02.2022 Nazwa organizacji: LUDOWY KLUB SPORTOWY SKRA DROBIN Tytuł oferty: 75 - LECIE LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO SKRA DROBIN Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 23.02.2022 Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon Płońsk Tytuł oferty: Mistrzostwa Płońska w biegach przełajowych Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 23.02.2022 Nazwa organizacji: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KĘPIE POLSKIEJ Tytuł oferty: PIERWSZY ROWEROWY RAJD SZLAKAMI NADWIŚLAŃSKIMI MAZOWSZA DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA (OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH) Wnioskowana kwota dotacji: 8 900