Pin It

Zarząd Województwa Mazowieckiego z uwagi na wyczerpanie się środków finansowych 2 lutego 2021 r. podjął decyzję o zamknięciu możliwości składania ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” mającego na celu zwalczanie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków epidemii COVID-19. Tego samego dnia Zarząd Województwa podjął decyzję o utworzeniu listy rezerwowej z pozytywnie ocenionych ofert, złożonych w systemie Witkac.pl do 2 lutego br., które nie zostały dofinansowane z powodu wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na to zadanie. Jednocześnie 3 marca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę rezerwową 28 ofert, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w przypadku wyasygnowania dodatkowych środków w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2021 r. będą miały możliwość uzyskać dotację na realizację zadań, o czym oferenci zostaną poinformowani odrębną korespondencją.

 

Lista rezerwowa ofert

pobierz


 

powróć