Pin It

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 519/125/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. dokonał zmian w uchwale nr 121/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. dotyczącej otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i Bezpieczeństwo publiczne”.

Ze względu na obowiązywanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 20 marca br. stanu epidemii wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przesunięcie terminu planowanego rozstrzygnięcia konkursu oraz zmiany terminów realizacji zadań.

  1. Przewidywana data rozstrzygnięcia konkursu to 30 czerwca 2020 r.
  2. Zadania mogą być realizowane w terminie nie wcześniej niż od daty rozstrzygnięcia konkursu do 15 grudnia 2020 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji:

  • Przemysław Góralski, tel.: (22) 59 79 309,
  • Mateusz Rokicki, tel.: (22) 59 79 217
powróć