Pin It

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w roku 2021 r.

Szczegóły w plikach dostęnych do pobrania poniżej.

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego
Ogłoszenie o naborze

 

Dodatkowych informacji udzielają:Pracownicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego w godzinach 8:00 –15:00:

Przemysław Góralski, tel. (22) 59 79309, przemyslaw.goralski@mazovia.pl

Marta Goszczyńska, tel. (22) 59 79310, marta.goszczynska@mazovia.pl

Marta Grędzicka, tel. (22) 59 79217, marta.gredzicka@mazovia.pl

Anna Ochalska (Kierownik Biura Bezpieczeństwa Publicznego), tel. (22) 59 79219, anna.ochalska@mazovia.pl

powróć