Pin It

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Fundacją Biznes i Prawo prowadzą rekrutację podmiotów z terenu województwa #mazowieckie, #lubelskie, #warmińsko-mazurskieoraz #łódzkie do projektu "Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim".


Projekt zakłada bezpłatne wsparcie merytoryczne i doradcze dla uczestników projektu udzielane przez konsultanta, a także bezpłatny udział w szkoleniu online obejmującym 56h, dotyczącym zagadnień prawa, marketingu, zarządzania, pozyskiwania dotacji oraz nowej perspektywy unijnej.

 

 Ulotka informacyjna

pobierz

 

 Regulamin rekrutacji

pobierz


Zgłoszenie i rekrutacja

Osoby chętne proszone są o wypełnienie załączników oraz przysłanie skanu na adres fundacja@10g.pl, w temacie wiadomości nalezy wpisać: rekrutacja, Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz nazwa województwa w którym dany podmiot jest zarejestrowany.

 

 Karta zgłoszenia

pobierz

 

 Deklaracja uczetnictwa w projekcie

pobierz

 
 
powróć