Pin It

W imieniu Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej serdecznie zapraszamy do lektury podręcznika „Miejskie i wojewódzkie komisje dialogu społecznego ds. polityki narkotykowej”, którego celem jest przybliżenie korzyści płynących z funkcjonowania KDS (Komisji Dialogu Społecznego) oraz dostarczenie praktycznych informacji na temat ich tworzenia i działania. Podręcznik jest przeznaczony dla osób zarówno działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii, uzależnień i zdrowia publicznego, jak i odpowiedzialnych za współpracę administracji publicznej z organizacjami społecznymi.

 

Jak zauważył prof. Dawid Sześciło „Warto upowszechniać i udoskonalać ten model tworzenia lokalnych czy regionalnych polityk narkotykowych, ponieważ – tak jak w wielu innych obszarach – partnerska współpraca administracji z sektorem pozarządowym i szerokim gronem innych interesariuszy jest warunkiem skutecznej interwencji publicznej.” Podręcznik „Miejskie i wojewódzkie komisje dialogu społecznego ds. polityki narkotykowej”

pobierz

 

powróć