Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "SOKÓŁ" W BODZANOWIE Tytuł oferty: " VII Bieg Krasnala 2023 " Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: KLUB SPORTOWY POGOŃ WISKITKI Tytuł oferty: Festiwal gier piłkarskich "POGOŃ CUP 2023" Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki Tytuł oferty: "Dzień dziecka na sportowo" - Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Healthy Events Monafit Tytuł oferty: "Aktywność Rodzi Pozytywność"– Warsztaty AeriaJoga Wnioskowana kwota dotacji: 7 200


Data dodania: 10.02.2023 Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki Tytuł oferty: Mistrzostwa Mazowsza Juniorów w szachach Wnioskowana kwota dotacji: 6 800