Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 16.04.2019 Nazwa organizacji: Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie Tytuł oferty: Międzywojewódzki Turniej młodziczek, młodzików, juniorek młodszych i juniorów młodszych w podnoszeniu ciężarów o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 09.04.2019 Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA" Tytuł oferty: Udział zawodników UKP Polonia w Letnich Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 09.04.2019 Nazwa organizacji: II. Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewie-Borkach Tytuł oferty: Integracyjne zawody sportowe i pożarnicze w Olszewie-Borkach Wnioskowana kwota dotacji: 7 900


Data dodania: 09.04.2019 Nazwa organizacji: I. Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewie-Borkach Tytuł oferty: Sportowy Dzień Pracownika Samorządowego Wnioskowana kwota dotacji: 9 100


Data dodania: 09.04.2019 Nazwa organizacji: II. Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice Tytuł oferty: Mikołajkowe nocne granie Wnioskowana kwota dotacji: 8 630