Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 09.04.2019 Nazwa organizacji: I. Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewie-Borkach Tytuł oferty: Sportowy Dzień Pracownika Samorządowego Wnioskowana kwota dotacji: 9 100


Data dodania: 09.04.2019 Nazwa organizacji: II. Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice Tytuł oferty: Mikołajkowe nocne granie Wnioskowana kwota dotacji: 8 630


Data dodania: 09.04.2019 Nazwa organizacji: I. Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice Tytuł oferty: Nordic walking - wyścig po zdrowie Wnioskowana kwota dotacji: 7 830


Data dodania: 09.04.2019 Nazwa organizacji: II. Gminny Ludowy Klub Sportowy "RELAX" Radziwiłłów Tytuł oferty: RELAX KIDS CUP 2019 Wnioskowana kwota dotacji: 6 600


Data dodania: 09.04.2019 Nazwa organizacji: I. Gminny Ludowy Klub Sportowy "RELAX" Radziwiłłów Tytuł oferty: TURNIEJ PANNA FOOTBALL 2 vs 2 - Rozpoczynamy rok szkolny na sportowo! Wnioskowana kwota dotacji: 6 900