Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 25.02.2022 Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Głowaczowie Tytuł oferty: Sportowy DZIEŃ DZIECKA 2022 w gm. Głowaczów Wnioskowana kwota dotacji: 8 620


Data dodania: 25.02.2022 Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Głowaczowie Tytuł oferty: Mikołajkowy turniej tenisa stołowego Wnioskowana kwota dotacji: 9 400


Data dodania: 25.02.2022 Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki Tytuł oferty: Turniej urodzinowy Szachowej Dwójki Wnioskowana kwota dotacji: 5 500


Data dodania: 25.02.2022 Nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE MIŃSKO MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE Tytuł oferty: LATO W MIEŚCIE Z TENISEM POD HASŁEM "Z DOMU NA KORT" Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 25.02.2022 Nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE "BABSKA RZECZPOSPOLITA KLWÓW" Tytuł oferty: RUCH TO ZDROWIE, CZYLI AEROBIK, TANIEC, GRY I ZABAWY DLA KAŻDEGO Wnioskowana kwota dotacji: 10 000