Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 24.02.2022 Nazwa organizacji: UKS Wilanowskie Wilki Tytuł oferty: Turniej piłkarskich Piątek nad Zalewem Domaniowskim Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 24.02.2022 Nazwa organizacji: Fundacja AWIZO Akademia wspierania inicjatyw zaangażowania obywatelskiego Tytuł oferty: Bieg z przeszkodami dla dzieci "Commandosik" i rodzin "Commando Family" Wnioskowana kwota dotacji: 9 800


Data dodania: 24.02.2022 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż Tytuł oferty: Marsz w kierunku wiosny Wnioskowana kwota dotacji: 7 300


Data dodania: 24.02.2022 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie "Aktywni" Tytuł oferty: Turnieje Siatkówki Plażowej w Gminie Długosiodło Wnioskowana kwota dotacji: 9 250


Data dodania: 24.02.2022 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" Tytuł oferty: Biegi przełajowe - Misja Kampinos Cup Wnioskowana kwota dotacji: 9 800