Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 01.04.2021 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Santi Tytuł oferty: Zostań Ninja Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 01.04.2021 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie Bractwo Zabrodzkie Tytuł oferty: Turnieje Siatkówki Plażowej - Grand Prix Powiatu Wyszkowskiego 2021 Wnioskowana kwota dotacji: 9 950


Data dodania: 01.04.2021 Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy KUMITE Tytuł oferty: Turniej Karate, Mazowiecka Liga Karate Wnioskowana kwota dotacji: 5 000


Data dodania: 01.04.2021 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Klub Motorowy X Racing Lesznowola Tytuł oferty: Organizacja w 2021 r. na Mazowszu jednej rundy Ogólnopolskich Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w Motocrossie i jednej rundy Ogólnopolskich Mistrzostw Strefy Centralnej w Motocrossie Wnioskowana kwota dotacji: 10 000