Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciele Makowskiej Dwójki Tytuł oferty: Jesienny piknik sportowy Wnioskowana kwota dotacji: 6 500


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy Ząbkovia Ząbki Tytuł oferty: Impreza "Sportowy Przedszkolak. Świadomy Rodzic" Wnioskowana kwota dotacji: 9 000


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Rempinie Tytuł oferty: Turniej tenisa stolowego - tenis dla wszystkich Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Sportowa Czwórka Radom Tytuł oferty: Diamenty piłki nożnej na Mazowszu 2024 Wnioskowana kwota dotacji: 9 612


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Sportowa Czwórka Radom Tytuł oferty: Diamenty piłki koszykowej 2024 Wnioskowana kwota dotacji: 9 612


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Młode Wilki Z. P. Tytuł oferty: Szkolne Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w wyciskaniu sztangi leżąc Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Warszawski Klub Kolarski Tytuł oferty: Rowerowe Mistrzostwa Warszawy Szkół Podstawowych Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: GMINNY KLUB SPORTOWY " JAGUAR" w WOLANOWIE Tytuł oferty: Mazowsze Cup Wnioskowana kwota dotacji: 6 000


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: GMINNY KLUB SPORTOWY " JAGUAR" w WOLANOWIE Tytuł oferty: Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego-2024 Wnioskowana kwota dotacji: 6 500


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: GMINNY KLUB SPORTOWY " JAGUAR" w WOLANOWIE Tytuł oferty: Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego-2024 Wnioskowana kwota dotacji: 6 700


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: MZKS Narew 1962 Tytuł oferty: Zagraj z Mistrzem - event piłkarski Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Akademia Sportu Radomiak Tytuł oferty: Mazowiecki Turniej piłki nożnej dla dzieci - Sprytne ASy Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Klub Sportowy "Proch" Tytuł oferty: Wojewódzki Turniej Mikołajkowy w piłce nożnej dla dzieci Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Akademia Sportu Radomiak Tytuł oferty: Turniej Mikołajkowo - Świąteczny - Radomiak Cup 2024 Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 13.02.2024 Nazwa organizacji: Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski Tytuł oferty: Torowi Czempioni Wnioskowana kwota dotacji: 10 000