Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Być i Żyć Tytuł oferty: Dobry Lepszy Najlepszy Wnioskowana kwota dotacji: 9 650


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO EDUKACJI I TURYSTYKI "FERA VIA" Tytuł oferty: Lato na sportowo Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: Ludowy Zespół Sportowy Skamander Nieznamierowice Tytuł oferty: Otwarte Mistrzostwa Gminy Rusinów w warcabach i szachach Wnioskowana kwota dotacji: 6 600


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie Tytuł oferty: W zdrowym ciele zdrowy duch - Turniej sportowy w Ludwinowie Wnioskowana kwota dotacji: 6 400


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: Gminny Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Sypniewo Tytuł oferty: Organizacja letniego turnieju piłki nożnej - Sypniewo 2021 Wnioskowana kwota dotacji: 10 000