Bezpłatne szkolenie "Cyberbezpieczeństwo w organizacjach pozarządowych"

Zapraszamy serdecznie na darmowe szkolenie dedykowane NGO - "Cyberbezpieczeństwo w Organizacjach Pozarządowych"

logo ministerstwa - herb Rzeczypospolitej i napis

Konsultacje społeczne Programu współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu współpracy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2023.

Kampania bez chemii na drodze.

Ogólnopolska kampania społeczna „Bez chemii na drodze” jest realizowana przez Fundację Poza Schematami ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Powstała z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jej celem jest rozpowszechnianie informacji na temat ryzyka związanego ze skutkami używania substancji psychoaktywnych przy poru ...

Plakat Mazowieckie Barwy Wolontariatu

X edycja Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu rozstrzygnięta!

 

W tegorocznej X edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu w pięciu kategoriach wyłoniono pięciu laureatów oraz sześciu wyróżnionych. Zgłoszenia oceniane były pod kątem zaangażowania, innowacyjności, skuteczności oraz partnerstwa w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłane zgłoszenia.

Lista laureatów oraz wyróżnionych przedstawia się następująco:

Konsultacje projektu Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Wojewoda Mazowiecki zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 r., które rozpoczęły się 1 października br.