na granatowym tle jest szkic kilku kamieniczek i napis 5. edycja ogólnopolskiego konkursu Europa z naszej ulicy. w prawym dolnym rogu logo Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

Zgłoszenia do piątej edycji konkursu Europa z naszej ulicy dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych

Już tylko trzy tygodnie na zgłoszenia młodzieży do konkursu, by wygrać wyjazd do Brukseli

Pozostały już tylko 3 tygodnie na zgłoszenia do piątej edycji konkursu Europa z naszej ulicy dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 stycznia.  Nagrodą jest wyjazd do Brukseli i spotkanie z europarlamentarzystami. Organizatorem konkursu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”.

tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, zadanie pn. "Bartnictwo z pokolenia na pokolenie – warsztaty i publikacje"  w formie powierzenia realizacji zadań.

tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, zadanie pn. "Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego – Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze!" w formie powierzenia realizacji zadań.

tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadanie pn. „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w latach 2023– 2025”.