tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” pn.:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę; Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie.

Rozstrzygnięcie wyborów po naborze uzupełniającym do składu KM programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021- 2027

Komisja Wyborcza zgodnie z § 16 ust. 1 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, ogłasza rozstrzygnięcie wyborów, organizacji kandydujących po naborze uzupełniajacym do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Uchwała nr 10/2023 Komisji Wyborczej 

pobierz

Załącznik do uchwały_Lista organizacji kandydujących do składu KM FEM21-27

pobierz

 

po lewej stronie zdjęcia flaga Unii Europejskiej a po prawej flaga Polski

Wyniki wyborów organizacji zgłoszonych w naborze uzupełniającym do KM programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021- 2027

Komisja Wyborcza zgodnie z § 15 ust. 10 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, podaje wyniki wyborów organizacji pozarządowych zgłoszonych w ramach naboru uzupełniającego do KM programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2023-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadania pn. „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”