napis: komunikat konkursy ofert

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

W odniesieniu do uchwały nr 103/99/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” uprzejmie informujemy, że

napis: komunikat konkusy ofert

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”

W odniesieniu do uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego nr 129/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie konkursu dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów” w formie wsparcia realizacji zadania uprzejmie informujemy, że

napis: komunikat konkursy ofert

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ,,Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

W odniesieniu do uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego nr 130/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie konkursudla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w formie wsparcia realizacji zadania uprzejmie informujemy, że

Plakat informujący o spotkaniu

Spotkanie dla organizacji pozarządowych w Żyrardowie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Zyrardowie podczas któregoomówione zostaną zagadnienia związane z otwartymi konkursami ofert ogłaszanym orzez województwo Mazowieckie w obszarze polityki społecznej. W trakcie spotkania zaplanowane zostały warsztaty pisania projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza adresowane w szczególności do seniorów.

Logo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Infolinia konkursu Od wykluczenia do aktywizacji

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarne w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wszystkich zainteresowanych konkursem "Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020" zaprasza do zadawania pytań na infolinii - czynnej do 2 marca, w godz. 11 - 13.