Plakat Mazowieckie Barwy Wolontariatu

X edycja Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu rozstrzygnięta!

 

W tegorocznej X edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu w pięciu kategoriach wyłoniono pięciu laureatów oraz sześciu wyróżnionych. Zgłoszenia oceniane były pod kątem zaangażowania, innowacyjności, skuteczności oraz partnerstwa w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłane zgłoszenia.

Lista laureatów oraz wyróżnionych przedstawia się następująco:

Konsultacje projektu Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Wojewoda Mazowiecki zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 r., które rozpoczęły się 1 października br.

logo organizatora szkolenia

Rekrutacja do BEZPŁATNEJ Szkoły Trenerów i Konsultantów Fundraisingu - ruszyła!

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu rozpoczęło rekrutację do Szkoły Trenerów i Konsultantów Fundraisingu. Jest to BEZPŁATNY kurs trenerski skierowany do osób z organizacji pozarządowych, które chcą nauczyć się prowadzenia szkoleń, doradztwa, a mają już doświadczenie w prowadzeniu kampanii fundraisingowych lub są absolwentami/uczestnikami kursów fundraisingowych. 

obrazek-komisja

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2020 r. – Aktualizacja

Uchwałą nr 103/20 z dnia 7 lipca 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i podjął decyzję o przyznaniu dotacji 90 podmiotom w łącznej kwocie 6 992 000 zł.
 

Konkurs fotograficzny „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

Edycja I pt. „Dziedzictwo drewnianej architektury Mazowsza”