tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofertna realizację w2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”, zadania pn.: „Inicjatywy mające na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej”.

tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. „VeloMazovia Zachód – rowerowy szlak zachodniego Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego oraz „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”, w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo".

tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 3)”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Dofinansowanie zadań publicznych z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” realizowanych w trybie pozakonkursowym (art. 19a) tzw. „małe dotacje” – WSTRZYMANIE NABORU!

tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Muzyczne szlaki Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.