Konkurs grantowy Fundacji Dbam o Zdrowie

DOZ Fundacja dbam o zdrowie od 8 lat wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi pomaga w zakupie leków, organizując Konkurs Grantowy „Razem Możemy Więcej”. Corocznie dzięki projektowi  grantowemu i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W dotychczasowych edycjach przekazano potrzebującym ponad 18 mln zł na zakup leków i produktów leczniczych. Pomimo wielu działań pomocowych prowadzonych przez różne instytucje, niewykupywanie recept, brak środków na skuteczne lec ...

Obrazek przedstawialogo województwa mazowieckiego. napis "Mazovia serce Polski.w kolorze czerwonym

Program współpracy na 2021 przyjęty

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 15 grudnia 2020 roku przyjął Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Obraz przedstawia wirusy sars-cov-2

FAQ - Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczeń dotacji wraz z odpowiedziami

Każdorazowo – rozliczając dotację należy zwrócić uwagę na fakt, że w związku epidemią Covid-19 ustawodawca wprowadził szczególne rozwiązania dotyczące również postępowania dotacyjnego. Zawarte są one w ustawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z poźn. zm.). To główne przesłanie stworzonego w biurze obsługującym prace Pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego do spraw współprzacy z organizacjami pozar ...

Konferencja online ESPAR 50+ "Aktywność osób 50+ przed i w czasie pandemii"

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ (ESPAR 50+) serdecznie zaprasza Seniorów do udziału w Konferencji online ESPAR 50+ "Aktywność osób 50+ przed i w czasie pandemii".

Stowarzyszenie działa od 15 lat na rzecz seniorów. Do tego roku głównym zadaniem organizacji były działania mające na celu zachęcanie osób 50+ do wyjścia z domu i angażowanie się w różne formy rekreacji na świeżym powietrzu. Koronawirus niespodziewanie zmienił rzeczywistość. Ograniczenia odczuwają wszyscy - zwłaszcza osoby starsze. Samotne przebywanie w domu, bez rozmów, aktywności fi ...

Pomóżmy dzieciakom, czyli TROSKA!

Trwa Adwentowa Akcja Charytatywna TROSKA Fundacji Malak i dominikanina o. Adama Szustaka OP. Akcja wpłacania darowizn pieniężnych ma na celu udzielenie pomocy dzieciom cierpiącym na zaburzenia psychiczne, które są hospitalizowane w Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy.