Logo Samorządu

Aktualizacja rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2023”

Aktualizacja

Uchwałą nr 156/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 września 2023 roku rozstrzygnął nabór nabór wniosków i przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2023”.

napis: "małe dotacje"

Rozstrzygnięcie naboru na realizację zadania publicznego pn."Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania".

Zakończenie naboru ofert realizacji zadania publicznego   

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o zakończeniu z dniem 31 sierpnia 2023 r. naboru ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” zadanie pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” realizowanych w trybie pozakonkursowym (art. 19a) tzw. „małe dotacje”.

Alina Margolis Edelman Autor/źródło: Fot. Fundacja Dajemy dzieciom siłę.

Do 24 września przyjmowane są zgłoszenia do XIII Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Nagradzane będą osoby i organizacje szczególnie zasłużona w działania na rzecz dzieci.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza do zgłaszania kandydatur do XIII edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Zgłoszenia są przyjmowane od 1 sierpnia do 24 września br. Laureaci będą wybierani w dwóch kategoriach: osoba szczególnie zasłużona w działania na rzecz dzieci oraz organizacja pozarządowa, która w sposób szczególny pomaga dzieciom.

napis: "małe dotacje"

Rozstrzygnięcie naboru na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie "małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy” oraz przyznania dotacji w trybie art. 19a ustawy

29 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1418/430/23 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania publicznego
pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie "małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy” oraz przyznania dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na mocy ww. uchwały uznano celowość realizacji 15 zadań i przyznano dotacje na ich realizację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Gałczyńska, tel. 225 979 658, mail: 

Alina Margolis Edelman Autor/źródło: Fot. Fundacja Dajemy dzieciom siłę.

Ruszył nabór zgłoszeń do XIII Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

1 sierpnia ruszył nabór zgłoszeń do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Otrzymują ją osoby szczególnie zasłużone w działania na rzecz dzieci. Nagroda to dowód uznania dla nich, ale też sposób pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej lekarz i społecznik, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która całe swoje życie poświęciła pomocy ludziom, a dzieciom w szczególności. Już po raz trzynasty Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacja Zeszytów Literackich przyznają Nagrodę im. Aliny Margolis- ...