Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Zwierzęta pomagają rozwinąć skrzydła”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego”.

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych".

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Czytam więc jestem. Spotkania autorskie w Gąsocinie”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2024”

Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 44/24 z dnia 26 marca 2024 roku dokonał rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2024”.

Zgłoszenie osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze ,,Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”,zadania
pn. ,,Wspieranie projektów realizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości’’.