tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2022–2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadanie pn. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia

Na tle czerwonego koła jest poprzecznie zamieszczony napis w kolorze czerwonym Fake news

KOMUNIKAT

Sprostowanie – fake news   W mediach społecznościowych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej dystrybuowany jest skan pisma rzekomo podpisanego nazwiskiem marszałka województwa mazowieckiego Adama Str ...

Baza wolontariatu - Wolontariusze dla Mazowsza

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie uruchomił wyszukiwarkę wolontariatu pn. Wolontariusze dla Mazowsza.

Co warto wiedzieć?
 

Mazowsze serce polski - logo

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

24 maja 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Strategię rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze. Jest to kolejna edycja podstawowego dokumentu strategicznego regionu, określającego długofalową wizję rozwoju województwa, jak też średniookresowe kierunki działań i działania.

Konferencja prasowa dot. Instrumentu "Mazowsze dla Młodzieży"

Zapraszamy do obejrzenia wydania programu informacyjnego "Mazowsze. Wiadomości z regionu".