tekst Zgloś się do komisji konkursowej

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze współpracy „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. „Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2024”.

Rozstrzygnięcie naboru uzupełniającego w ramach Instrumentu "Mazowsze dla młodzieży"

  Sejmik Województwa Mazowieckiego 13 września 2022 r. przyjął  uchwałę 128/22 w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”.

napis: "małe dotacje

Rozstrzygnięcie naboru na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie "małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy” oraz przyznania dotacji w trybie art. 19a ustawy

29 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1334/346/22 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie "małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy” oraz przyznania dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na mocy ww. uchwały dofinansowanie uznano celowość realizacji 56 zadań i przyznano dotacje na ich realizację.

XVIII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych

FEDERACJA MAZOWIA ORAZ STOWARZYSZENIE MIERZ WYSOKO ZAPRASZAJĄ NA XVIII MFIP

To jedyne spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek ngo z województwa mazowieckiego!
XVIII MFIP odbędzie się 9 września w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.
Wszystkie bieżące informacje oraz link do rejestracji można znaleźć na: www.federacjamazowia.org.pl.

grafika z napisem małe dotacje

Przyznane dofinansowanie zadań publicznych z zakresu „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ” realizowanych w trybie pozakonkursowym (art. 19a) tzw. „małe dotacje”

Na mocy uchwały nr 1301/343/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku przyznano dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wsparcie otrzyma 1 oferent.