napis "komunikat otwarte konkursy ofert"

Zmiany dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 532/125/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. dokonał zmian w uchwale nr 95/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. dotyczącej otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

napis "komunikat otwarte konkursy ofert"

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” oraz terminów realizacji zadań

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 519/125/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. dokonał zmian w uchwale nr 121/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. dotyczącej otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i Bezpieczeństwo publiczne”.

napis: komunikat konkursy ofert

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ,,Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

W odniesieniu do uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego nr 104/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie konkursu dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauk ...

napis: komunikat konkursy ofert

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

W odniesieniu do uchwały nr 103/99/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” uprzejmie informujemy, że

napis: komunikat konkusy ofert

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”

W odniesieniu do uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego nr 129/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie konkursu dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów” w formie wsparcia realizacji zadania uprzejmie informujemy, że