Młodzi Radni

Młodzi radni będą obradować zdalnie

Młodzi radni województwa, mimo epidemii, cały czas aktywnie działają na rzecz Mazowsza i jego mieszkańców. Szkolenie online dla nauczycieli, szycie i rozdawanie maseczek czy sąsiedzka pomoc – to tylko część działań, jakie podejmują. Swoimi doświadczeniami i pomysłami będą mogli podzielić się już 14 maja podczas pierwszej zdalnej sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

napis "komunikat otwarte konkursy ofert"

Zmiany dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 533/125/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. dokonał zmian w uchwale nr 94/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. dotyczącej otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

napis "komunikat otwarte konkursy ofert"

Zmiany dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 532/125/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. dokonał zmian w uchwale nr 95/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. dotyczącej otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

napis: komunikat konkursy ofert

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ,,Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

W odniesieniu do uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego nr 104/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie konkursu dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauk ...

napis: komunikat konkursy ofert

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

W odniesieniu do uchwały nr 103/99/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” uprzejmie informujemy, że