Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Data dodania: 12.06.2024 Numer: KP Termin składania: 06.06.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 33/1/24 z dnia 13 maja 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn. „W Kurpiowskim Zwyczaju - Kultura Ludowa Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazo ...

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 11.06.2024 Numer: OR-BP-III Termin składania: 26.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 194/469/24 z 30 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w form ...

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Data dodania: 05.06.2024 Numer: OR-OP-IV Termin składania: 30.09.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 362/474/24 z dnia 20 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zak ...

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data dodania: 03.06.2024 Numer: RW-BOM Termin składania: 25.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 364/474/24 z dnia 20 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn.: "Kuchnia Mazowsza a reszta Świata", "Światowy Dzień Jabłka" oraz "Przy wspólnym stole" wybr ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 29.05.2024 Numer: PZ Termin składania: 20.05.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 844/490/21 z dnia 22 kwietnia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2024 roku w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie&n ...

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 17.05.2024 Numer: MCPS Termin składania: 13.05.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 811/488/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Profilaktyka przez wiedzę”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazo ...

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 16.05.2024 Numer: BOM Termin składania: 13.05.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 770/488/24 z dnia 16 kwietnia 2024 roku ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. „Maz ...

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Data dodania: 16.05.2024 Numer: BOM Termin składania: 13.05.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 769/488/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w roku 2024 w obszarze współpracy „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych&rdq ...

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Data dodania: 16.05.2024 Numer: RW Termin składania: 11.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 273/470/24 z 5 lutego 2024 r ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. "Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym".

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 16.05.2024 Numer: PZ Termin składania: 06.05.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 751/486/24 z dnia 9 kwietnia 2024 roku ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn. „Realizacja dział ...

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 16.05.2024 Numer: MCPS Termin składania: 06.05.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 722/486/24 z dnia 9 kwietnia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Zwierzęta pomagają rozwinąć skrzydła”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Wojew&o ...

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 16.05.2024 Numer: MCPS Termin składania: 10.05.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 813/488/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego ...

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 16.05.2024 Numer: BOM Termin składania: 13.05.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 771/488/24 z dnia 16 kwietnia 2024 roku ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie ...

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Data dodania: 16.05.2024 Numer: RW Termin składania: 11.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 272/470/24 z 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie pn. ,,Upowszechnienie produkt& ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 16.05.2024 Numer: MCPS Termin składania: 29.04.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 669/485/24 z dnia 2 kwietnia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie powierzenia realizacji zadań pu ...

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Data dodania: 15.05.2024 Numer: MCPS Termin składania: 10.05.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 812/488/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza”, ...

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 14.05.2024 Numer: ES Termin składania: 12.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 130/466/24 z dnia 16 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”, zadania pn.  1. Organizacja ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Data dodania: 14.05.2024 Numer: ES Termin składania: 19.04.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 629/482/24 z dnia 25 marca 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. „Czytam więc jestem. Spotkania autorskie w Gąsocinie" wybranego do realizacji w ramach budż ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 10.05.2024 Numer: KM Termin składania: 29.04.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 525/479/24 z dnia 12 marca 2024 r. ogłosił otwarty konkursdla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2024 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” zadanie p ...

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 07.05.2024 Numer: KP Termin składania: 08.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 134/466/24 z dnia 16 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 07.05.2024 Numer: RF Termin składania: 05.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 85/464//24 z dnia 9 stycznia 2024 r ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2024 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. &bdq ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 07.05.2024 Numer: MCPS Termin składania: 26.01.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 50/463/24 z dnia 3 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2024–2026 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osó ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 06.05.2024 Numer: RW Termin składania: 08.04.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 363/474/24 z dnia 20 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. "Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie".

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Data dodania: 30.04.2024 Numer: KM Termin składania: 18.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 320/472/24 z dnia 13 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2024 roku zadań publicznych w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”, zadanie pn. „Inicjatywy mające na ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów’

Data dodania: 30.04.2024 Numer: KM Termin składania: 18.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 319/472/24 z dnia 13 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2024 roku zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współp ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Data dodania: 26.04.2024 Numer: OR-BP-III Termin składania: 26.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 195/469/24 z 30 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” w formie ws ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ratownictwo i ochrona ludności

Data dodania: 26.04.2024 Numer: MCPS Termin składania: 29.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą 259/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" zadanie pn.: „Zorganizowanie specjalistyczne ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data dodania: 26.04.2024 Numer: MCPS Termin składania: 29.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 260/470/24 z dnia 5 lutego 2024 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zor ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data dodania: 24.04.2024 Numer: PE Termin składania: 04.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 269/470/24 z 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn.: „Prowadzeni ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 23.04.2024 Numer: KP Termin składania: 04.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 296/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. ,,VeloMazovia Południe - rowerowy szlak południowego Mazowsza”. wybranego do realizacji w ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 23.04.2024 Numer: KP Termin składania: 04.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 297/470/24 z dnia 5 lutego 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r., zadań publicznych pn. „Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 4)” oraz „W Kurpiowskim Zwyczaju - Kultura Ludow ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 22.04.2024 Numer: PE Termin składania: 04.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 270/470/24 z 5 lutego 2024 r.  ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn.: & ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 17.04.2024 Numer: OR-OP-IV Termin składania: 04.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 252/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024  roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w za ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data dodania: 17.04.2024 Numer: KP Termin składania: 16.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 183/467/24 z dnia 23 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", zadanie pn. "Zakup instru ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 17.04.2024 Numer: ES Termin składania: 05.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 77/464/24 z dnia 9 stycznia 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data dodania: 12.04.2024 Numer: ES Termin składania: 04.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 283/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. „Warsztaty edukacyjne i wycieczki FAB LAB FUN” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Wo ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 12.04.2024 Numer: ES Termin składania: 04.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 281/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. „Czas na wakacyjną przygodę” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa M ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 12.04.2024 Numer: ES Termin składania: 04.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 288/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. „Społeczny Bank Doświadczeń” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Wojewódz ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 12.04.2024 Numer: ES Termin składania: 04.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 286/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwijam się! edycja 2 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego&rdquo ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 12.04.2024 Numer: ES Termin składania: 04.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 292/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwijam się! edycja 2 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego” wybrane ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 12.04.2024 Numer: ES Termin składania: 04.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 290/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. „Przystanek relacje 3.0 - Ostrołęka” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Wojew&o ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 12.04.2024 Numer: RF Termin składania: 12.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 84/464/24 z 9 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2024 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. "Wspieranie ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 12.04.2024 Numer: ES Termin składania: 04.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 284/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. „Odkrywamy piękno Mazowsza - wycieczki krajoznawczo - edukacyjne” wybranego do realizacji w ram ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 12.04.2024 Numer: ES Termin składania: 04.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 287/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. "Młodzi Einsteini - z fizyką i chemią za pan brat" wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 12.04.2024 Numer: ES Termin składania: 04.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 289/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. „Laboratorium Wiedzy” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Maz ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 12.04.2024 Numer: ES Termin składania: 04.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 291/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. "Edukacja na szlakach Mazowsza 2024 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych" wybranego do re ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 12.04.2024 Numer: ES Termin składania: 04.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 285/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. „Fabryka młodych naukowców”wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Wojew&oac ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 04.04.2024 Numer: RF Termin składania: 19.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 118/466/24z dnia 16 stycznia 2024 r ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2024 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. &quo ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 03.04.2024 Numer: ES Termin składania: 19.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 171/467/24z dnia 23 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza” wybranego do realizacji w rama ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 03.04.2024 Numer: ES Termin składania: 19.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 168/467/24z dnia 23 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Mławianka Mazovia Cup” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województw ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 03.04.2024 Numer: ES Termin składania: 19.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 170/467/24z dnia 23 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Zręczne Asy II” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazow ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 03.04.2024 Numer: ES Termin składania: 19.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 169/467/24z dnia 23 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Wyzwanie Szczypiorniaka - turnieje piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży” wybranego do realizacji ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 03.04.2024 Numer: ES Termin składania: 19.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 167/467/24z dnia 23 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „KIDS CUP 2024” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowi ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 03.04.2024 Numer: ES Termin składania: 19.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 166/467/24z dnia 23 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Festiwal Gier 2024” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa M ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 03.04.2024 Numer: ES Termin składania: 19.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 165/467/24 z dnia 23 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Boks-Ty też możesz być fighter'em” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelsk ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 29.03.2024 Numer: OR Termin składania: 12.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 101/466/24 z dnia 16 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024  roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data dodania: 29.03.2024 Numer: KP Termin składania: 08.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 133/466/24 z dnia 16 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Data dodania: 26.03.2024 Numer: MCPS Termin składania: 22.01.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 2210/461/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyk ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 26.03.2024 Numer: MCPS Termin składania: 29.01.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 49/463/24 z dnia 3 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie powierzenia, zadanie pn. "Orga ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Data dodania: 22.03.2024 Numer: ES Termin składania: 04.03.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 282/470/24 z dnia 5 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn. „Czytam więc jestem. Spotkania autorskie w Gąsocinie" wybranego do realizacji w ramach budżetu obywat ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 20.03.2024 Numer: RF Termin składania: 05.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 86/464/24 z 9 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2024 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. "Prze ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 20.03.2024 Numer: MCPS Termin składania: 25.01.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 48/463/24 z dnia 3 stycznia 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w formie wsparcia, zadania pn.: "Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Data dodania: 20.03.2024 Numer: MCPS Termin składania: 25.01.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 47/463/24 z dnia 3 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2026 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Przeciwdziałanie przemocy domowej”, w formie wsparcia, zadania pn.  "Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 20.03.2024 Numer: MCPS Termin składania: 25.01.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 46/463/24 z dnia 3 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie wsparcia, zadania pn. „Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego”. ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 19.03.2024 Numer: MCPS Termin składania: 25.01.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 45/463/24 z dnia 3 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wyk ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 06.03.2024 Numer: ES Termin składania: 05.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 78/464/24 z dnia 9 stycznia 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” pn. „Wspieranie klubów i ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data dodania: 08.02.2024 Numer: MCPS Termin składania: 21.12.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą 1967/452/23 z dnia 28 listopada 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje w latach 2024-2028 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", zadanie pn.: "Zlecenie prowadzenia ośrodków adopcyjnych"  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data dodania: 28.12.2023 Numer: MCPS Termin składania: 09.12.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1716/442/23 z dnia 16 października 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2028 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", zadania pn.: "Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej".

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data dodania: 11.10.2023 Numer: MCPS Termin składania: 06.05.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 581/400/23 z dnia 11 kwietnia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie powierzenia. 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Data dodania: 20.09.2023 Numer: KP Termin składania: 01.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 95/380/23 z dnia 16 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 20.09.2023 Numer: KP Termin składania: 05.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 94/380/23 z dnia 16 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo".

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Data dodania: 07.09.2023 Numer: KP Termin składania: 31.05.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 884/410/23 z dnia 22 maja 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze ”Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie pn. „Zakup instrum ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 30.08.2023 Numer: OR-OP Termin składania: 23.01.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 107/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakre ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data dodania: 27.07.2023 Numer: RW Termin składania: 23.03.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 210/384/23 z 7 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. "Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie".

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Data dodania: 14.07.2023 Numer: MCPS Termin składania: 07.05.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 582/400/23 z dnia 11 kwietnia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn. „Z ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data dodania: 14.07.2023 Numer: MCPS Termin składania: 05.05.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 584/400/23 z dnia 11 kwietnia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn. „Z ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data dodania: 14.07.2023 Numer: MCPS Termin składania: 02.05.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 583/400/23 z dnia 11 kwietnia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn. "Ws ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data dodania: 14.07.2023 Numer: MCPS Termin składania: 02.05.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 583/400/23 z dnia 11 kwietnia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn. "Ws ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data dodania: 28.06.2023 Numer: OR-BP Termin składania: 12.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 111/382/23 z 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w formie wsparcia realizacji zadań pn.: „Inicjatywy ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Data dodania: 15.06.2023 Numer: KM Termin składania: 30.04.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 400/392/23 z dnia 21 marca 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2023 roku zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości&rdqu ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 12.06.2023 Numer: PZ Termin składania: 14.04.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 427/392/23 z dnia 21 marca 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego", zadanie pn. "Działania edukacy ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 02.06.2023 Numer: ES Termin składania: 21.04.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 489/395/23 z dnia 27 marca 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn: „Dziennikarze lokalni  - uczniom”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 01.06.2023 Numer: ES Termin składania: 28.04.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 538/398/23 w dniu 4 kwietnia 2023 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, zadanie pn. „Wspieranie klubów ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data dodania: 31.05.2023 Numer: OR-OP-V Termin składania: 27.04.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 522/398/23 z dnia 4 kwietnia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2023-2024 w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w formie ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Data dodania: 26.05.2023 Numer: PE Termin składania: 03.03.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 215/384/23 z 7 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn. "Prowadzenie działań z ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 24.05.2023 Numer: PZ Termin składania: 19.03.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 294/386/23 z dnia 21 lutego 2023 roku ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego", zadanie pn. „Realizacja działań ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 24.05.2023 Numer: MCPS Termin składania: 23.03.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 321/388/23 z dnia 27 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023-2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 24.05.2023 Numer: MCPS Termin składania: 23.03.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 322/388/23 z dnia 27 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 24.05.2023 Numer: MCPS Termin składania: 23.03.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 323/388/23 z dnia 27 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 23.05.2023 Numer: MCPS Termin składania: 12.04.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 410/392/23 z dnia 21 marca 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", zadanie pn. „Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychiczny ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 17.05.2023 Numer: RW Termin składania: 10.03.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 179/383/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2023 roku zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie pn. "Upowszechn ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 17.05.2023 Numer: RW Termin składania: 10.03.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 180/383/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2023 roku zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn. "Propagowanie ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 10.05.2023 Numer: ES Termin składania: 10.03.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 235/385/23 z dnia 14 lutego 2023 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data dodania: 27.04.2023 Numer: PE-BOM Termin składania: 03.03.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 214/384/23 z dnia 7 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Zielone Serce Mazowsza” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowiec ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 27.04.2023 Numer: PE Termin składania: 03.03.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 216/384/23 z 7 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn. "Prowadzenie działań z ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 26.04.2023 Numer: MCPS Termin składania: 16.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 124/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wyklucz ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 26.04.2023 Numer: KM Termin składania: 12.03.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 201/384/23 z dnia 7 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2023 roku zadań publicznych w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów” zadanie pn. „Inicjatywy mające na celu pogłębienie ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów’

Data dodania: 26.04.2023 Numer: KM Termin składania: 12.03.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 200/384/23 z dnia 7 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2023 roku zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeń ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Data dodania: 25.04.2023 Numer: MCPS Termin składania: 20.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 126/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wyklucz ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 25.04.2023 Numer: MCPS Termin składania: 09.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 92/380/23 z dnia 16 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia, zadania pn.: 1) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilakty ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 25.04.2023 Numer: MCPS Termin składania: 27.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 171/383/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Muzyczne szlaki Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obyw ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 20.04.2023 Numer: KP Termin składania: 03.03.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 194/384/23 z dnia 7 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego oraz w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Data dodania: 19.04.2023 Numer: MCPS Termin składania: 03.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 70/379/23 z dnia 10 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w latach 2023–2025 w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 19.04.2023 Numer: KP-BOM Termin składania: 03.03.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 195/384/23 z dnia 7 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadania publicznego wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 13.04.2023 Numer: OR-BP Termin składania: 31.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 6/377/23 z 3 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” w formie wspar ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ratownictwo i ochrona ludności

Data dodania: 05.04.2023 Numer: ES Termin składania: 17.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 137/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania rea ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 05.04.2023 Numer: ES Termin składania: 17.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 138/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania rea ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 05.04.2023 Numer: ES Termin składania: 17.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 135/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania rea ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 05.04.2023 Numer: ES Termin składania: 17.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 134/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania rea ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 05.04.2023 Numer: ES Termin składania: 17.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 142/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w formie powierzania rea ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 05.04.2023 Numer: ES Termin składania: 17.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 133/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania rea ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 05.04.2023 Numer: ES Termin składania: 17.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 132/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania rea ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 05.04.2023 Numer: ES Termin składania: 17.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 131/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania realiz ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 29.03.2023 Numer: RF Termin składania: 13.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 75/379//23 z 10 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2023 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. „Tw ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 29.03.2023 Numer: ES Termin składania: 20.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 141/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Zręczne Asy - zdrowo-sportowo-antycovidowo. Organizacja na terenie subregionu radomskiego trze ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 29.03.2023 Numer: ES Termin składania: 20.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 139/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Wakacyjna Akademia Sportu” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 29.03.2023 Numer: ES Termin składania: 20.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 140/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Wyjazdy na basen wraz z nauką pływania” wybranego do realizacji w ramach budżetu ob ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 29.03.2023 Numer: ES Termin składania: 20.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 136/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rodzinny piknik sportowy z siatkówką w tle” wybranego do realizacji w ramach budż ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 28.03.2023 Numer: ES Termin składania: 10.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 85/350/23 z dnia 16 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Data dodania: 28.03.2023 Numer: MCPS Termin składania: 26.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 3/377/23 z dnia 3 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023-2025 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagro ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 28.03.2023 Numer: OR-OP-IV Termin składania: 17.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 108/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie o ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data dodania: 28.03.2023 Numer: MCPS Termin składania: 30.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 4/377/23 z dnia 3 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadanie pn. „Organizowanie i pro ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Data dodania: 23.03.2023 Numer: RF Termin składania: 06.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 75/379//23 z 10 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2023 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. " ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 23.03.2023 Numer: RW-BOM Termin składania: 10.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 47/377/23 z 3 stycznia 2023 r ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Bartnictwo z pokolenia na pokolenie – warsztaty i publikacje” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywat ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 23.03.2023 Numer: RW-BOM Termin składania: 10.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 48/377/23 z 3 stycznia 2023 r ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego – Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze!&rd ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 22.03.2023 Numer: RF Termin składania: 06.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 73/379/23z dnia 10 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2023 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, za ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 16.03.2023 Numer: ES Termin składania: 17.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 130/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania rea ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 09.03.2023 Numer: RF Termin składania: 06.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 74/379/23 z dnia 10 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2023 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. &bd ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 03.03.2023 Numer: OR-OP Termin składania: 16.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1899/369/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakre ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data dodania: 29.12.2022 Numer: MCPS Termin składania: 25.11.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1659/359/22 z dnia 2 listopada 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023–2027 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w formie powierzenia real ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data dodania: 06.12.2022 Numer: OR-OP-V Termin składania: 28.10.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1517/352/22 z dnia 4 października 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2022-2024 w obszarze współpracy „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lo ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Data dodania: 28.09.2022 Numer: OR-OP Termin składania: 21.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 87/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data dodania: 07.09.2022 Numer: MCPS Termin składania: 27.05.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 676/319/22 z dnia 04 maja 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", w formie powierzenia realizacji zadania. ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Data dodania: 30.08.2022 Numer: MCPS Termin składania: 13.07.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1006/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", na zadanie pn. "Organizowanie i prowadzenie ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Data dodania: 25.08.2022 Numer: ES Termin składania: 18.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 78/287/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Data dodania: 10.08.2022 Numer: ES Termin składania: 14.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 79/287/22 w dniu 18 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 roku zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data dodania: 12.07.2022 Numer: ES Termin składania: 06.06.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 720/320/22 w dniu 10 maja 2022 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” zadanie pn. „Wspieranie klubów i z ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data dodania: 07.07.2022 Numer: KP Termin składania: 01.06.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 709/320/22 z dnia 10 maja 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Letnia szkoła archeologii”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowiec ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 06.07.2022 Numer: MCPS Termin składania: 11.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 216/295/22 z dnia 15 lutego 2022 r.ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, na zadania pn.:  „Wspieranie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych opartych ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 06.07.2022 Numer: PZ Termin składania: 25.05.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 685/319/22 z dnia 4 maja 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Konkurs dotyczy realizacji zadania pn.: Działania edukacy ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 29.06.2022 Numer: KP Termin składania: 06.05.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 513/313/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”, zadanie pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsz ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Data dodania: 29.06.2022 Numer: RW Termin składania: 01.04.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 317/303/22 z dnia 8 marca 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. „Wspie ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Data dodania: 21.06.2022 Numer: OR-BP Termin składania: 28.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 262/299/22 z 1 marca 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w 2022 roku w formie wsparcia realizacji zadań.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Data dodania: 08.06.2022 Numer: MCPS Termin składania: 19.04.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 398/307/22 z dnia 21 marca 2022 r.ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze "Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społeczn ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 24.05.2022 Numer: MCPS Termin składania: 10.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 67/287/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych"

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Data dodania: 24.05.2022 Numer: MCPS Termin składania: 11.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 217/295/22 z dnia 15 lutego 2022 r.ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, zadania pn.: „Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania śr ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 19.05.2022 Numer: PZ Termin składania: 21.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 238/296/22 z dnia 21 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Konkurs dotyczy realizacji zadania pn.: Realizacja dzi ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 12.05.2022 Numer: KM Termin składania: 20.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 214/295/22 z dnia 15 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów” zadanie pn. „Inicjatywy mające na celu pogłębie ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów’

Data dodania: 11.05.2022 Numer: KM Termin składania: 20.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 213/295/22 z dnia 15 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeńs ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Data dodania: 11.05.2022 Numer: MCPS Termin składania: 03.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 185/294/22 z dnia 8 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeni ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 11.05.2022 Numer: MCPS Termin składania: 03.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 184/294/22 z dnia 8 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", podobszar „Działania z zakresu przeciwdzi ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 09.05.2022 Numer: RW Termin składania: 28.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 110/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie pn. 1. "Propagowa ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 09.05.2022 Numer: RW Termin składania: 28.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 109/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn. 1. "Propagowani ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 29.04.2022 Numer: PE Termin składania: 25.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 167/292/22 z dnia 1 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”: Zadanie 1: Prowadzenie działań związa ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 29.04.2022 Numer: PE Termin składania: 25.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 166/292/22 z dnia 1 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego” wybranego do reali ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 29.04.2022 Numer: PE Termin składania: 22.04.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 402/307/22 z dnia 21 marca 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” w formie powierzenia realizacji zadania pn ...

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 22.04.2022 Numer: RF Termin składania: 10.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 162/292/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 22.04.2022 Numer: RF Termin składania: 10.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 162/292/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 22.04.2022 Numer: RF Termin składania: 10.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 162/292/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 14.04.2022 Numer: KP-BOM Termin składania: 18.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 232/296/22 z dnia 21 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 2)”, wybranego do realizacji w ramach budżet ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 13.04.2022 Numer: RF Termin składania: 20.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 143/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 13.04.2022 Numer: OR-OP-IV Termin składania: 04.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 153/292/22 z dnia 1 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie okre ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data dodania: 08.04.2022 Numer: RF Termin składania: 20.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 144/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 07.04.2022 Numer: OR-OP-IV Termin składania: 25.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 154/292/22 z dnia 1 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie okre ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data dodania: 07.04.2022 Numer: MCPS Termin składania: 23.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 156/292/22 z dnia 1 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w latach 2022–2024 w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykl ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 06.04.2022 Numer: MCPS Termin składania: 28.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 157/292/22 z dnia 1 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2022 roku w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilak ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 06.04.2022 Numer: ES Termin składania: 18.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 114/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania realizacji zadań. ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 06.04.2022 Numer: ES Termin składania: 18.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 121/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania realizacji zadań. ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 06.04.2022 Numer: ES Termin składania: 18.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 116/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania realizacji zadań. ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 06.04.2022 Numer: ES Termin składania: 18.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 118/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania realizacji zadań. ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 06.04.2022 Numer: ES Termin składania: 18.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 119/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania realizacji zadań. ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 06.04.2022 Numer: ES Termin składania: 18.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 117/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania realizacji zadań. ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 06.04.2022 Numer: ES Termin składania: 18.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 115/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania realizacji zadań. ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 06.04.2022 Numer: ES Termin składania: 18.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 120/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania realizacji zadań. ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 01.04.2022 Numer: ES Termin składania: 18.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 122/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania realizacji zadań. ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 31.03.2022 Numer: OR-BP Termin składania: 11.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 59/287/22 z 18 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego” w obszarze „Ratownictwo ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ratownictwo i ochrona ludności

Data dodania: 30.03.2022 Numer: OR-OP Termin składania: 04.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 47/286/22 z dnia 11 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data dodania: 15.11.2021 Numer: MCPS Termin składania: 20.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 434/217/21z dnia 23 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data dodania: 27.10.2021 Numer: ES Termin składania: 16.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 224/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Data dodania: 25.08.2021 Numer: KP Termin składania: 12.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 229/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 19.08.2021 Numer: MCPS Termin składania: 11.07.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 913/236/21 z dnia 15 czerwca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Data dodania: 01.07.2021 Numer: OR-BP Termin składania: 15.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 212/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” w obsza ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Data dodania: 01.07.2021 Numer: OR-BP Termin składania: 15.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 212/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców” w ob ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Data dodania: 30.06.2021 Numer: RW Termin składania: 16.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 296/212/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Data dodania: 30.06.2021 Numer: KP Termin składania: 17.05.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 528/221/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”, zadanie „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza&r ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Data dodania: 11.06.2021 Numer: MCPS Termin składania: 13.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 376/214/21 z dnia 15 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 r. w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, w formie wsparcia realizacji zadania. ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data dodania: 10.06.2021 Numer: MCPS Termin składania: 13.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 375/214/21 z dnia 15 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 r. w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, w formie wsparcia realizacji zadania. ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data dodania: 07.06.2021 Numer: OR-BP Termin składania: 15.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 211/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będących jednocześnie podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego w świetle zapisów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obsza ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ratownictwo i ochrona ludności

Data dodania: 07.06.2021 Numer: PZ Termin składania: 12.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 385/214/21 z dnia 15 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Konkurs dotyczy realizacji zadania pn.: Działania eduka ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt

Data dodania: 02.06.2021 Numer: MCPS Termin składania: 16.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 433/217/21 z dnia 23 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie powierzenia realizacji zadań.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 02.06.2021 Numer: OR-OP Termin składania: 16.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 397/217/21 z dnia 23 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie o ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data dodania: 27.05.2021 Numer: PZ Termin składania: 29.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 299/212/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego". Konkurs dotyczy realizacji zadania pn.: Real ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 27.05.2021 Numer: MCPS Termin składania: 26.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 311/212/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdzia ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 27.05.2021 Numer: MCPS Termin składania: 26.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 311/212/21 w dniu 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację poniższych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 26.05.2021 Numer: MCPS Termin składania: 26.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 312/212/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdzi ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 26.05.2021 Numer: MCPS Termin składania: 26.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 316/212/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyk ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 26.05.2021 Numer: KP Termin składania: 09.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 391/214/21 z dnia 15 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 26.05.2021 Numer: KP Termin składania: 09.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 390/214/21 z dnia 15 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 26.05.2021 Numer: KP Termin składania: 16.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 443/217/21 z dnia 23 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 26.05.2021 Numer: MCPS Termin składania: 25.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 313/212/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2021 - 2023 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „ ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 26.05.2021 Numer: ES Termin składania: 19.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 252/210/21 w dniu 22 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 roku zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data dodania: 26.05.2021 Numer: MCPS Termin składania: 25.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 314/212/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2021 - 2023 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osó ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 20.05.2021 Numer: RW Termin składania: 17.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 227/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r.  ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 15. Propagowanie i ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 20.05.2021 Numer: RW Termin składania: 17.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 228/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 6. Propagowanie rolnictwa ekolog ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 20.05.2021 Numer: KM Termin składania: 29.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 249/210/21 z dnia 22 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeńs ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Data dodania: 20.05.2021 Numer: KM Termin składania: 29.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 248/210/21 z dnia 22 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów” w formie wsparcia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów’

Data dodania: 20.05.2021 Numer: RW Termin składania: 17.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 227/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r.  ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 15. Propagowanie i ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 20.05.2021 Numer: RW Termin składania: 17.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 228/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 6. Propagowanie rolnictwa ekolog ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 18.05.2021 Numer: MCPS Termin składania: 09.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 374/214/21 z dnia 15 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilakty ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 18.05.2021 Numer: MCPS Termin składania: 25.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 315/212/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w latach 2021–2023 niżej wymienionych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Data dodania: 12.05.2021 Numer: ES Termin składania: 05.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 353/213/21 z dnia 9 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 12.05.2021 Numer: ES Termin składania: 05.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 351/213/21 z dnia 9 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 12.05.2021 Numer: ES Termin składania: 05.04.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 352/213/21 z dnia 9 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 12.05.2021 Numer: RF Termin składania: 08.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 204/205/21 z dnia 9 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie p ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 04.05.2021 Numer: OR-BP Termin składania: 30.11.-0001

Przyznano dodatkowe środki na dofinansowanie ofert z listy rezerwowej złożonych w ramach naboru ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w roku 2021.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Data dodania: 30.04.2021 Numer: PE Termin składania: 01.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 163/204/21 z dnia 2 lutego 2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego" Zadanie: Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczo-leśną ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony przyrody. Zadanie: ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt

Data dodania: 29.04.2021 Numer: RF Termin składania: 02.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 172/204/21 z dnia 2 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie - &qu ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 29.04.2021 Numer: RF Termin składania: 02.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 173/204/21 z dnia 2 lutego 2021 r ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie &ndash ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 29.04.2021 Numer: OR-OP-IV Termin składania: 26.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 280/212/21 z dnia 2 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określo ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data dodania: 08.10.2020 Numer: KP Termin składania: 17.02.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 95/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Data dodania: 07.10.2020 Numer: KP Termin składania: 17.02.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 94/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 23.09.2020 Numer: KP Termin składania: 24.08.2020

W dniu 28 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1110/150/20 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” - zadanie „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza&rd ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Data dodania: 16.09.2020 Numer: RW Termin składania: 31.05.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 197/105/20 z dnia 10 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwo ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Data dodania: 12.08.2020 Numer: MCPS Termin składania: 29.07.2020

W dniu 6 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 978/142/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Data dodania: 30.07.2020 Numer: MCPS Termin składania: 13.03.2020

W dniu 18 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 232/106/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 23.07.2020 Numer: OR-OP-IV-1 Termin składania: 24.01.2019

Konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego: "Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej" w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data dodania: 22.07.2020 Numer: MCPS Termin składania: 04.03.2020

W dniu 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 208/105/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 15.07.2020 Numer: KP Termin składania: 17.02.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 95/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Data dodania: 15.07.2020 Numer: RW Termin składania: 31.05.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 197/105/20 z dnia 10 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwo ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Data dodania: 24.06.2020 Numer: MCPS Termin składania: 26.03.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 313/108/20 z dnia 2 marca 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2020–2022 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, w formie wsparcia realizac ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data dodania: 17.06.2020 Numer: MCPS Termin składania: 20.03.2020

W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 287/107/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 17.06.2020 Numer: MCPS Termin składania: 20.03.2020

W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 285/107/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze: „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin do ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 10.06.2020 Numer: MCPS Termin składania: 03.04.2020

W dniu 10 marca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 342/111/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, zadanie: Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżow ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 10.06.2020 Numer: MCPS Termin składania: 18.03.2020

W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 286/107/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 05.06.2020 Numer: MCPS Termin składania: 26.03.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 314/108/20 z dnia 2 marca 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej’, w formie wsparcia realizacji zadania.   ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data dodania: 05.06.2020 Numer: MCPS Termin składania: 26.03.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 315/108/20 z dnia 2 marca 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej’, w formie wsparcia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data dodania: 03.06.2020 Numer: MCPS Termin składania: 18.03.2020

W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 284/107/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 30.05.2020 Numer: KM Termin składania: 02.03.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 130/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecze ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Data dodania: 26.05.2020 Numer: PE Termin składania: 20.03.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 290/107/20 z dnia 25 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 15.05.2020 Numer: RW Termin składania: 27.02.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 100/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 15. Propagowanie idei Sieci ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 15.05.2020 Numer: RW Termin składania: 27.02.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 101/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekolo ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 15.05.2020 Numer: RW Termin składania: 27.02.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 101/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekolo ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 13.05.2020 Numer: MCPS Termin składania: 18.03.2020

W dniu 10 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 207/105/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w formie wsparcia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 06.05.2020 Numer: RF Termin składania: 15.03.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 240/106/20 z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie prog ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 06.05.2020 Numer: MCPS Termin składania: 04.03.2020

W dniu 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 204/105/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 06.05.2020 Numer: MCPS Termin składania: 06.03.2020

W dniu 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 208/105/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 30.04.2020 Numer: MCPS Termin składania: 04.03.2020

W dniu 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 205/105/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin, w formie wsparcia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 28.04.2020 Numer: OR-BP Termin składania: 25.02.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 122/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ratownictwo i ochrona ludności

Data dodania: 16.04.2020 Numer: RF Termin składania: 03.03.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 183/104/20 z dnia 4 lutego 2020 r ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie - Wspieran ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 16.04.2020 Numer: RF Termin składania: 03.03.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 183/104/20 z dnia 4 lutego 2020 r ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie - Wspieran ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 07.04.2020 Numer: MCPS Termin składania: 04.03.2020

W dniu 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 206/105/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiot ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Data dodania: 31.03.2020 Numer: KM Termin składania: 02.03.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 129/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów’

Data dodania: 17.03.2020 Numer: OR-OP-IV-2 Termin składania: 24.01.2019

Konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego: "Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu" w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data dodania: 07.02.2020 Numer: RF Termin składania: 03.03.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 184/104/20 z dnia 4 lutego 2020 r ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie – &b ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 30.01.2020 Numer: MCPS Termin składania: 20.02.2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 140/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w formie powierzenia realizacji zadania ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data dodania: 05.09.2019 Numer: MCPS Termin składania: 23.07.2019

W dniu 2 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 948/57/19 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera, w formie wsparc ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 07.08.2019 Numer: MCPS Termin składania: 06.06.2019

W dniu 30 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 578/43/19 ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Data dodania: 03.07.2019 Numer: MCPS Termin składania: 27.03.2019

Konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 26.06.2019 Numer: MCPS Termin składania: 27.03.2019

Konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 18.06.2019 Numer: MCPS Termin składania: 21.03.2019

Konkurs ofert w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data dodania: 07.06.2019 Numer: PZ Termin składania: 18.03.2019

Konkurs ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, publikacji, organizacja konferencji, konkursów, festynów, wykładów, audycji, warsztatów itp.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Data dodania: 06.06.2019 Numer: MCPS Termin składania: 27.03.2019

Konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 30.05.2019 Numer: OR-OP Termin składania: 07.05.2019

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”  - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - w formie powierzenia realizacji zadania w latach 2019 & ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Data dodania: 28.05.2019 Numer: KM Termin składania: 28.03.2019

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Data dodania: 21.05.2019 Numer: MCPS Termin składania: 06.03.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 181/24/19 z 12 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalnośćna rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem s ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 21.05.2019 Numer: MCPS Termin składania: 19.03.2019

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”,  na zadania: Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data dodania: 21.05.2019 Numer: MCPS Termin składania: 21.03.2019

Konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, na zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Data dodania: 16.05.2019 Numer: MCPS Termin składania: 18.03.2019

Konkurs Ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Data dodania: 16.05.2019 Numer: PE Termin składania: 08.03.2019

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt

Data dodania: 15.05.2019 Numer: KP Termin składania: 12.02.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 72/16/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 06.05.2019 Numer: RF Termin składania: 07.03.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 125/21/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, w formie ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Data dodania: 06.05.2019 Numer: KP Termin składania: 12.02.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 71/16/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Data dodania: 25.04.2019 Numer: RW Termin składania: 15.02.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 220/11/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 4. Propagowanie rolnictwa eko ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt

Data dodania: 25.04.2019 Numer: RW Termin składania: 15.02.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 221/11/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 15. Propagowanie idei Sieci ...

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 19.04.2019 Numer: OR-BP Termin składania: 23.01.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 155/7/18 z 11 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ratownictwo i ochrona ludności

Data dodania: 19.04.2019 Numer: OR-BP Termin składania: 23.01.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 156/7/18 z 11 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Data dodania: 16.04.2019 Numer: ES Termin składania: 04.02.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 57/15/19 z 8 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2019 roku zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Data dodania: 10.04.2019 Numer: OR-OP Termin składania: 18.01.2019

Konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data dodania: 10.01.2019 Numer: ES Termin składania: 12.02.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 56/15/19 z 8 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2019 roku zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Data dodania: 01.12.2018 Numer: MCPS Termin składania: 06.12.2018

Konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej